Hvad koster en tagrensning, algebehandling eller en maling af taget i Holsted?

 • Prisen for en tagrensning i Holsted koster fra 95 kr. pr. m².
 • Prisen for en tagrens inkl. algebehandling i Holsted koster fra 100 – 105 kr. pr. m².
 • Prisen for en tagrensning inkl. algebehandling og imprægnering i Holsted koster fra 115 – 120 kr. pr. m².
 • Prisen for en tagrens inkl. maling af tag i Holsted koster fra 155 – 162 kr. pr. m².
Hvad indeholder priserne?

Ovenstående priser er inkl. arbejdsløn, kørsel, materialeforbrug og moms. Hvis tagfladen er mindre end 50 m² bliver der pålagt et ekstra gebyr. Hvis tagfladen er over 500 m² vil der blive tale om mængderabat. I begge tilfælde anbefaler vi dig at indhente en specialpris.

Beregn din pris på tagrensning, algebehandling, imprægnering og maling af tag

Det er nemt og ligetil at beregne pris på tagrensning med vores prisberegner:

Sådan bruger du pris beregneren
 • Vælg tagareal
 • Vælg om du kun ønsker pris på tagrens, eller om du også samtidigt vil have pris på coating af taget som fx tagmaling eller imprægnering
 • Indtast din e-mail og klik send. Den beregnede overslagspris på tagrens bliver sendt til din indbakke øjeblikkeligt
Bestil gratis og uforpligtende tilbud

Hvilke fordele og ulemper er der ved en tagrensning?

Der er heldigvis langt flere fordele end ulemper ved at få afrenset taget. Taget vil ikke blot komme til at se pænere ud, men der er også andre, og måske vigtigere, fordele der er til at få øje på.

Fordele:

 • Dit tag vil få et flot og imødekommende udseende.
 • Tagets levetid kan blive forlænget med op til ca. 15 år, forudsat at projektet udføres i god tid.
 • En udskiftning af taget udskydes fordi taget vil holde længere.
 • Boligens salgsværdi bliver forøget​ og tilmed nemmere at sælge.
 • Det er ca. 60-70% billige at få afrenset og malet taget end at udskifte det, hvilket kan give ekstra plads i økonomien.

Ulemper:

 • Hvis det gamle tag er meget medtaget (mange knækkede tagplader eller tagsten) kan en afrensning og maling af ikke betale sig.
 • VIGTIGT Man skal være ekstra opmærksom hvis der er tale om afrensning af et ældre (kittet) eternitskifertag. Dette skyldes at eternitskifrene i sin tid blev tætnet med tagkit som kan være forvitret igennem årene. Når rensemaskinen bevæger sig hen over taget kan den porøse kit blive vibreret/skyllet væk. Resultatet kan blive, at taget bliver utæt, som især vil vise sig ved slagregn. Lad derfor et professionelt tagfirma vurdere om det er forsvarligt og rentabelt, at afrense og male netop dit eternitskifertag.

Hvor ofte og hvornår bør jeg afrense taget for mos og alger?

Mos og alger
Mos og alger holder på fugten på taget og rødderne kan trænge ind i mellem tagplader eller tagstenene. Om vinteren kan fugten fryse til is, der kan forårsage frostsprængninger i tagbelægningen, dette gælder især i samlinger, eller hvis overfladen på tagbelægningen er skadet (revner i tagplader, eller tagsten).

Frostsprængninger
Risikoen for frostsprængninger kan reduceres væsentligt, hvis man sikrer at der ikke ligger mos, alger og andet skidt på taget. En tagrensning er en effektiv måde at reducere risikoen for frostsprængninger. Er der tale om meget mos eller mange alger, er en tagrensning med højtryk derfor at anbefale. Er taget begroet i et mindre omfang, kan man ofte nøjes med kun at sprøjte taget med algefjerner.

Efterbehandling med imprægnering eller tagmaling
Efter tagrensningen er udført, er en det en god idé at få efterbehandlet tagbelægningen. Dette gøres ved at coate taget med imprægnering eller male taget med tagmaling.
Efterfølgende er det en god idé løbende (hvert 1-3 år) at holde tagfladen ren ved at sprøjte taget med algefjerner. Gør du dette kan du forlænge tagets levetid med omkring 15 år. Hvis du bor i Holsted kan du med fordel tegne et abonnement på algebehandling af dit tag, fliser eller terrasse og derved spare penge.

Vedligeholdelse af dit tag
Du vedligeholder tagbelægningen effektivt ved periodisk at sprøjte med algefjerner. Dette er en relativt enkel procedure og kan udføres af dig selv, eller ved at du bestiller et professionelt tagfirma til at udføre algebehandlingen.

Mos og alger nedbringer tagets levetid med adskillige år, også i Holsted
Mos og alger trives bedst i skyggefulde områder på taget. Fx i nærheden af høje træer og lignende. Er du plaget af mos på taget i Holsted, så kontakt os allerede i dag for et uforpligtende tilbud.
Bestil gratis og uforpligtende tilbud

Alger og mos på taget – hvorfor opstår det, og hvad kan man gøre for at fjerne dem?

Det våde og fugtige klima i Danmark, herunder i Holsted, giver fremragende betingelser for vækst af mos og alger. Alger viser sig som grå, sorte eller gule belægninger på taget.

Alger forekommer mest på tage med en ru overflade fordi rødderne har nemmere ved at finde grobund, så hvis du vil minimere risikoen for algevækst, bør du vælge en tagbelægning med en glat overflade.

Hvis der er meget mos på taget skal dette fjernes mekanisk fx ved højtryksrensning. Hvis det blot drejer sig om algevækst, kan disse fjernes med algemiddel, også i daglig tale kaldet algefjerner.

Alger på tag - hvordan fjerner man alger på taget?
Alger på tag – hvordan fjerner man alger på taget?

Hvilke algemidler er lovlige i Danmark og bedst for miljøet?

Der findes mange produkter (fx Rodalon) der kan fjerne alger på tag, fliser og havemøbler, men mange er ikke gode for miljøet, og nogle er endda direkte ulovlige at anvende til algebekæmpelse i Danmark. Vælg derfor et godkendt og biologisk nedbrydeligt algemiddel som fx Neutralon, der i skrivende stund, er en af de få algefjernere der er godkendt af de danske myndigheder til bekæmpelse af algevækst på tag.

Hvis du er i tvivl om et algemiddel er godkendt til brug i Danmark kan du altid tjekke miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddeldatabase på deres hjemmeside.

Citat fra miljøstyrelsens hjemmeside:
” I Danmark og i resten af EU er der indført en godkendelsesordning af bekæmpelsesmidler, som bl.a. omfatter midler til at fjerne alger.
Du må derfor kun bruge et godkendt middel til at fjerne alger på taget, fliser, gange, m.v.”

neutralon algefjerner kan bruges ved tagrensning. Husk at tagrensning er vigtig hvis du skal vedligeholde dit tag
Neutralon algefjerner er et af de få algemidler der er godkendt af Miljøstyrelsen.

Mos på taget – hvor trives mos og hvordan fjerner man det effektivt?

Mos forekommer og trives bedst på tagsider der ikke bliver udsat for direkte sollys hele dagen fx i skyggen af store træer tæt på huset. Mos kan også forekomme hvor der er ekstra god næring i form af nedfaldne fugleekskrementer fx tæt på tv-antenner, skorstene og træer der rækker ind over taget.

Mos fungerer som en svamp der absorberer store mængder fugt og resulterer i, at tagbelægningen konstant er våd eller fugtig. Hvis denne fugt bevæger sig ind imellem tagstenene, eller tagpladerne, kan det resultere i skader på tagbelægningen som fx frostsprængninger, hvilket kan medføre dyre reparationer.

Hvis du vil gøre det sværere for mos og alger at finde fodfæste på dit tag kan du med fordel få foretaget en algebehandling ca. hvert 1-3 år.

Sådan fjerner man mos fra taget
Mos skal fjernes ved at få udført en tagrens af et professionelt tagrensningsfirma eftersom de har det rette udstyr til at udføre tagrensningen. Du må gerne rense dit tag selv, men det kan sjældent betale sig, medmindre du allerede har ekspertisen og det rette udstyr. Skal du først ud og leje højtryksudstyret hos en materieludlejer, kan det sjældent betale sig at udføre tagrensningen selv .

Når taget er afrenset kan man med fordel forlænge tagets levetid ved at imprægnere eller male taget.

Er det OK at have mos på taget?
Er det OK at der ligger mos på taget?
Bestil gratis og uforpligtende tilbud

Må jeg selv rense mit tag – og kan det betale sig?

Svaret er ja, du må gerne rense dit eget tag –
men det kan sjældent betale sig hvilket der flere årsager til:

 • Hvis du ikke allerede har det fornødne professionelle tagrensnings- og sikkerhedsudstyr, men i stedet først er nødt til at leje det via fx en materieludlejning, kan det som regel ikke svare sig at du renser taget selv.
 • En anden ting er det rent sikkerhedsmæssige. Når man renser taget bliver tagfladen nærmest livsfarlig at bevæge sig rundt på, medmindre man er en erfaren tagmand/tagrenser.
  Specielt de områder hvor taget ikke er afrenset endnu, men mos og alger alligevel er blevet våde, er særdeles farlige at bevæge sig rundt på.
  Det, kombineret med tagets hældning gør, at taget bliver som en rutsjebane påført brun sæbe.
 • Pas på! – hvis du vælger at rense dit asbesttag selv
  Indeholder dit tag asbest er der endnu større grund til at du afholder dig fra at udføre tagrensningen selv. Der er en lang række sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold som der skal overholdes, og som du i givet fald først er nødt til at sætte dig 100% ind i, såvel for din egen og for dine omgivelsers skyld.
Må jeg rense mit eget tag og kan det betale sig?
Må jeg rense mit eget tag og kan det betale sig?

Må man afrense et eternittag der indeholder asbest, og hvordan ser jeg om mine tagplader indeholder asbest?

Ja, man må gerne rense et eternittag der indeholder asbestfibre, det forudsætter bare, at man benytter det rigtige tagrensningsudstyr og kender til reglerne for området.
Blandt andet af den årsag, kan det ikke anbefales at du selv kaster dig ud i at afrense dit asbestholdige eternittag.

Hvis du er i tvivl om dine tagplader indeholder asbest er tommefingerreglen:

 • Eternittage ældre end 1984 indeholder med sikkerhed asbest.
 • Eternittage fra 1984-1988 indeholder muligvis asbest.
 • Eternitplader fabrikeret efter 1988 indeholder med sikkerhed ikke asbest.

Hvis du ikke ved hvor gammelt dit eternittag er kan du gøre følgende:

På oversiden af eternitpladen er der et nummer der indikerer hvornår pladen er produceret.

 • Hvis nummeret består af 8 cifre er pladen asbestfri.
 • Hvis nummeret består af fem eller seks cifre og starter med 0, 1, 3, 6, 5 eller 7 indeholder eternitpladen asbest.
Produktionsnummer på eternitpladen fortæller dig om pladen indeholder asbest
Produktionsnummer på eternitpladen fortæller dig om pladen indeholder asbest eller ej. Hvis du selv vælger at bortskaffe de asbestholdige eternitplader, er det en god idé at du på forhånd kontakter kommunen i Holsted for at høre nærmere om, hvordan reglerne er i netop din kommune.
Bestil gratis og uforpligtende tilbud
tagrensning.nu tilbyder professionel tagrens i hele Danmark, også i Holsted.
Tagrensning.nu tilbyder professionel tagrens, herunder maling af tag og imprægnering af tag i hele Danmark, også i Holsted.